Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 31 2017

16:53
Lepiej tu nie klikaj!

March 30 2017

10:49
IdeaBank myli numery rachunków, nie prosi o hasło, ogranicza dostępność historii i z kont klientów pobiera wielokrotności transakcji, czyli naszych Czytelników dziwne przypadki

March 29 2017

13:30
Bank Millennium miał błąd umożliwiający pobieranie polis z danymi osobowymi innych klientów
07:20
Pentesterzy i bugbounterzy jednak nie będą przestępcami. Senat czasem się przydaje :)

March 28 2017

12:11
* Scam czy nie?

March 27 2017

19:02
Zhackuj bank! Jedyna taka okazja (i w dodatku legalna)

March 23 2017

10:38
Przeklinający trojan zaraża Androidy poprzez fałszywe BTS-y
08:15
Jak pewien Litwin wyłudził ponad 100 milionów dolarów od amerykańskich portali społecznościowych?

March 22 2017

13:20
Uwaga pracownicy biur tłumaczeń (i innych firm pozyskujących klientów i zlecenia e-mailem)

March 21 2017

13:53
* Zapraszamy na konferencję Security United (50% rabatu na wejściówkę z kodem “niebezpiecznik”)
12:26
Polska wyszukiwarka twarzy
10:13
Rekruterka nie ukryła danych 519 adresatów, a to co zdarzyło się potem wcale Cię nie zaskoczy ;)

March 17 2017

13:58
* Deanonimizacja tożsamości internautów w oparciu o wykradzione bazy danych i otwarte państwowe rejestry

March 14 2017

09:13
Brawo Policja z Krakowa! Odpowiedzialni za scamy na “Premium SMS” zatrzymani

March 11 2017

10:06
4chan namierzył lokalizację tajnego streamingu analizując niebo w tle nagrania

March 07 2017

19:41
[AKTUALIZACJA] WikiLeaks opublikowało tajne hackerskie narzędzia wykradzione z CIA.
08:23
* Jammer sieci Wi-Fi za 2 dolary

March 06 2017

19:21
* Wiemy co ściągałeś…
12:34
* 600 dolarów wystarczy, aby zrobić z kogoś pedofila

March 04 2017

18:14
[AKTUALIZACJA #3] Banki mają do kwietnia przekazać informacje o klientach do KIR w ramach tajemniczego projektu pt. “Centralny Mechanizm Oceny”. Przekazywane dane mogą nie być szyfrowane…
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl