Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2018

16:28
Jak wygląda rozmowa z oszustem przez telefon?
15:15
Policja rozpisała projekt na system przełamywania zabezpieczeń kryptograficznych

July 18 2018

17:44
Najwyraźniej ktoś zhackował sklep neo24.pl i okradał jego klientów
17:22
* Nowoczesna Kryptografia – praktyczne wprowadzenie do szyfrowania

July 17 2018

19:20
Ciekawy atak na właścicieli iPhonów (zadziała też na właścicieli Macbooków)
12:54
* Odczyty wodomierzy z danymi osobowymi były dostępne bez logowania
09:35
Uwaga! Polacy dostają prośby o aktualizacje sterownika LTE 5.0 — to atak!
08:11
Internet w Polsce będzie ostro cenzurowany jeśli rząd zrealizuje ten pomysł

July 16 2018

20:11
Oszuści, którzy twierdzą że nagrali Was przez kamerkę, weszli na nowy poziom

July 13 2018

08:46
* Facebook ujawniał nazwiska członków zamkniętych grup, ale już nie będzie

July 10 2018

18:25
Nowe zabezpieczenie iPhona przed atakiem zgadywania hasła można obejść… podpięciem dowolnej przejściówki
13:38
* Jailbreak na iOS 11.2 – 11.3.1
12:55
Kolejna aplikacja dla sportowców ujawnia adresy szpiegów i żołnierzy
09:48
* Lista fizycznych ataków na właścicieli Bitcoinów
09:38
* Dostawca usług bezpieczeństwa pozwany za niewykrycie przez 2 lata wycieku ponad 100 milionów kart płatniczych
07:41
Thermanator -- atak, który wykrada dane dzięki analizie ulotności temperatury klawiatury

July 09 2018

18:08
Na podsłuchu #008 — ten o oszustwach internetowych

July 06 2018

08:27
Pomimo dyscyplinarnego zwolnienia, dalej próbuje oszukiwać klientów swojego pracodawcy

July 05 2018

11:53
* Filtrowanie internetu nie uzyskało wsparcia w całym Parlamencie Europejskim (ale to nie koniec)
09:05
* Homepay: Ruszają przesłuchania pokrzywdzonych
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl